Få overblikket i din IT afdeling

Msec og Toolpack Solutions, to danske Microsoft Gold Partnere, har indgået en strategisk alliance og partnerskab for at udvikle løsningen Mtool: licens- og aftalestyring til den IT ansvarlige.

Virksomheder har brug for et enkelt overblik over IT aftaler og økonomi for at sikre indsigt og alignment med virksomhedens strategi. Fokus skal flyttes fra at gennemgå mapper med aftaledokumenter til den årlige budgetrunde, over til at træffe beslutninger og hele tiden have et overblik, der stiller den IT ansvarlige i stand til at tage dialog med ledergruppe eller den økonomiansvarlige, uanset hvornår behovet opstår.

”De IT ansvarlige sidder med et dilemma. Samtidig med at de bliver bedt om sikre driften af virksomhedens IT, stiger kravene til deres compliance, vurdering af nye teknologier og services, budgetprocesser og den rapportering, de skal levere. Dette uden at de får bevilliget flere ressourcer, hvorfor de bliver nødt til at effektivisere deres processer. Her åbner vi nye muligheder for dem, med en helt unik løsning til den IT ansvarlige.” Glenn Nørgaard

”Vi udnytter potentialet i de nye teknologier fra Microsoft og har skabt en samarbejdsplatform der binder forretningen, IT og økonomi tættere sammen. Kunder ønsker korte IT projekter med tydelige og hurtige resultater. Vi har derfor arbejdet med involvering af kunder tidligt i processen for at skabe en løsning, der sætter kundens behov i fokus. ” Allan Bjørngaard

”Sammen er vi stærkere og kan fokusere på det, som vi er gode til i hver vores niche. Vi kan tilbyde kunderne et samlet koncept, der sætter fokus på tid og penge gennem overblik, økonomi og rettidig omhu. Med denne alliance demonstrerer Toolpack Solutions og Msec, at markedet er bedre tjent med, at der samarbejdes blandt leverandører for at tilbyde den optimale løsning for kunden. Målet med den nye alliance er at gå forrest og skabe en ny markedsleder på virksomhedernes præmisser.” Glenn Nørgaard

”Der er ingen tvivl om, at vi i fællesskab kan nå bredere ud i markedet og udnytte de synergier, der ligger i, at vi har 100% sammenfald i målgruppen af vores kunder. Historisk set har vores dialog primært været med den økonomiansvarlige, men tendensen i markedet peger meget i retning af højere grad af involvering af hele organisationen i budget- og planlægningsfasen samt opfølgning, Mtool løsningen bliver dermed en strategisk vigtig samarbejdsportal for virksomhedens IT ansvarlige med et stærkt link til forretningens strategi og økonomi.” Allan Bjørngaard

Det er ganske enkelt – Få overblikket i din IT afdeling!

Yderligere info kan fås hos:

Glenn Nørgaard, Salgsdirektør, Partner Msec, 22 68 61 10, gn@msec.dk

Allan Bjørngaard, Salgsdirektør, Partner Toolpack Solutions, 27 10 30 30, abj@toolpack.net

Mtool.dk

 

 

 

Om Msec

Hos Msec er vi et hold af ildsjæle der brænder for licenser og rettigheder – og at gøre hverdagen lettere for vores kunder!

Vi har specialiseret os i licenser og rettigheder og tilbyder uvildig rådgivning om køb af software og cloud services og hvordan du optimerer din licensinvestering bedst muligt. Udover vores kompetente stab af licensspecialister har vi udviklet et unikt servicekoncept, der tager hånd om alt omkring dine licenser og rettigheder fx køb, gentegning, aktivering, administration, problemløsning og meget mere. Udgangspunktet for alle vores ydelser og services er, at du skal bekymre dig mindst muligt om administration og vedligehold – det tager vi os af! I stedet kan du bruge din tid og ressourcer på mere kreativ og fremadrettet it.

Om Toolpack

Toolpack Solutions udvikler softwareløsningen Toolpack®, der i dag er solgt til mere end 1000 virksomheder i ind- og udland. Løsningen har opnået en stor udbredelse blandt virksomhedernes beslutningstagere ved på en struktureret og effektiv måde, at optimere budgetprocesserne og de tilhørende rapporteringopgaver centreret omkring økonomifunktionen.

Med få klik henter, bearbejder og præsenterer du finanstal og skaber et stærkt analyse- og beslutningsgrundlag. Toolpack® integrerer Microsoft®- teknologier – og vi sikrer konsolidering på tværs af økonomisystemer og data. Du får en skalerbar løsning, der vokser med din virksomhed.